โรงเรียนบ้านควนปราง

หมู่ที่ 7 บ้านบ้านควนปราง ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380262

คลอด กลไกการคลอดบุตรในมุมมองด้านหลังของการคลอดท่าท้ายทอย

คลอด

คลอด กลไกการคลอดบุตรในมุมมองด้านหลัง ของการคลอดท่าท้ายท … Read more

นอนกรน อธิบายเกี่ยวกับสาเหตุของการนอนกรนและผลกระทบ

นอนกรน

นอนกรน วิธีกำจัดการนอนกรน เสียงสั่น เสียงหวีด เสียงสั่น … Read more

พันธุศาสตร์ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับพันธุศาสตร์การแพทย์เบื้องต้น

พันธุศาสตร์

พันธุศาสตร์ บทนำเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเวลาน้อยกว่า 100 ปี … Read more

นโยบาย การรับบุตรบุญธรรมของสำนักกิจการพลเรือน

นโยบาย

นโยบาย ในชีวิตจริงสำหรับคู่รักที่ไม่มีลูกมักเลือกรับเด็ … Read more

แก่นแท้ของมนุษย์ อธิบายมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับแก่นแท้ของมนุษย์

แก่นแท้ของมนุษย์

แก่นแท้ของมนุษย์ เมื่อพิจารณาถึงปัญหาบุคลิกภาพ มีการใช้ … Read more

Sarcopenia 10 วิธีในการป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อตามอายุ

Sarcopenia

Sarcopenia คนส่วนใหญ่จะมีมวลกล้ามเนื้อสูงสุดในช่วงอายุ … Read more

การฝังรากฟันเทียม ประโยชน์ของเทคนิค การปลูกถ่ายแบบมีคำแนะนำ

การฝังรากฟันเทียม

การฝังรากฟันเทียม ในปัจจุบันเป็นวิธีการที่ทันสมัยที่สุด … Read more

เชื้อรา สาเหตุการวินิจฉัยและการรักษาเชื้อรา อธิบายได้ ดังนี้

เชื้อรา

เชื้อรา เป็นชนิดของการติดเชื้อจากเชื้อรา แบคทีเรียซึ่งม … Read more