โรงเรียนบ้านควนปราง

หมู่ที่ 7 บ้านบ้านควนปราง ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380262

โรงพยาบาล เงื่อนไขการรักษาตัวในโรงพยาบาลของผู้บาดเจ็บชั่วคราว

โรงพยาบาล เงื่อนไขการรักษาตัวในโรงพยาบาลของผู้บาดเจ็บชั่วคราว ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในโรงพยาบาล ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและความรุนแรงของการบาดเจ็บ ลักษณะของการผ่าตัด และขั้นตอนของกระบวนการทำแผล ขึ้นอยู่กับสถานะของอวัยวะและเนื้อเยื่อที่เสียหาย การอพยพทางถนนเป็นไปได้ มีอาการบาดเจ็บที่กะโหลกศีรษะและสมอง วันที่ 1 ถึง 2 หลังจากการให้การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ ในขณะที่การขาดสติไม่ใช่ข้อห้ามสำหรับการอพยพ

หลังการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ ระยะเวลาที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้คือ 21 วันมีแผลที่หน้าอก วันที่ 3 ถึง 4 หลังจากการระบายน้ำของเยื่อหุ้มปอดหรือการผ่าทรวงอก ก่อนการพัฒนาของภาวะแทรกซ้อนที่เป็นหนองติดเชื้อ ในกรณีของความเสียหายอื่นๆ ระยะเวลาการอพยพจะถูกกำหนดโดยสภาพทั่วไป และสามารถลดลงได้มีแผลในช่องท้องไม่เกิน 8 ถึง 10 วัน หลังผ่าตัดส่องกล้องด้วย วัตถุประสงค์ในการป้องกันเหตุการณ์ของอวัยวะ ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อท่อหลัก

รวมถึงอวัยวะเทียมชั่วคราว การอพยพจะดำเนินการอย่างเร่งด่วน หลังจากการรักษาเสถียรภาพของผู้บาดเจ็บ ในกรณีที่กระดูกสันหลังและไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ ข้อบ่งชี้สำหรับการอพยพ จะได้รับการประเมินตามสภาพทั่วไป โดยเฉลี่ยแล้วเป็นไปได้ 1 ถึง 2 วัน ก่อนการอพยพจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการใส่สายสวนกระเพาะปัสสาวะอย่างถาวร การอพยพจะดำเนินการบนการป้องกัน ในกรณีที่กระดูกเชิงกรานได้รับบาดเจ็บ การอพยพจะดำเนินการในวันที่ 3 ถึง 4

ก่อนการพัฒนาของภาวะแทรกซ้อนที่เป็นหนองติดเชื้อ ท่อระบายน้ำไม่ได้ถูกลบออก ในกรณีที่กระดูกเชิงกรานหัก หากไม่ได้ใช้อุปกรณ์ KST-1 การตรึงจะดำเนินการโดยผูกแขนขาส่วนล่างและงอที่ข้อเข่าได้ถึง 120 ถึง 140 องศา ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บที่แขนขาการอพยพ จะดำเนินการในวันที่ 2 หลังการตัดแขนขาในวันที่ 2 ถึง 3 การตรึงจะดำเนินการด้วยยางบริการเสริมด้วยวงแหวน ในระหว่างการอพยพโดยการขนส่งทางอากาศ

โรงพยาบาล

เงื่อนไขการไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บชั่วคราว ได้ชั่วคราวจะลดลงเหลือ 2 วัน การอพยพผู้บาดเจ็บจากขั้นตอนการส่ง CCP ไปทางด้านหลังจะดำเนินการตามจุดหมายปลายทาง ในกลุ่มทหารเฉพาะทางที่เหมาะสม ฐานโรงพยาบาล การดูแลศัลยกรรมเฉพาะทาง การดูแลศัลยกรรมเฉพาะทางเป็นมาตรการที่ซับซ้อนในการวินิจฉัย การผ่าตัดและการช่วยชีวิตที่ดำเนินการโดยใช้เทคนิคที่ซับซ้อน โดยใช้อุปกรณ์และอุปกรณ์พิเศษ เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างและการทำงานของอวัยวะ

รวมถึงระบบร่างกายที่เสียหาย การรักษาอาการบาดเจ็บและภาวะแทรกซ้อน SHP ให้บริการโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในโรงพยาบาลสนามทหารเฉพาะทาง แผนกโรงพยาบาล ภายใต้เงื่อนไขของสงครามขนาดใหญ่ SHP จะสิ้นสุดลงใน GB ฐานของโรงพยาบาลได้รับการออกแบบมา เพื่อให้การดูแลทางการแพทย์เฉพาะทางแก่ผู้บาดเจ็บ การรักษาภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนเพื่อเตรียมผู้บาดเจ็บเพื่อรับการรักษานอก บริเวณด้านหน้าเพื่อการอพยพ

โรงพยาบาล มีแผนกหนึ่ง ซึ่งรวมถึงผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโรงพยาบาล รวมถึงศัลยแพทย์ชั้นนำและวิสัญญีแพทย์ ช่วยชีวิตชั้นนำและโรงพยาบาลสนามทหารที่ SHP ให้บริการ โรงพยาบาลคัดแยกสนามทหาร 2 แห่ง FSG ขนาด 300 เตียง โรงพยาบาลศัลยกรรมประสาทสนามทหาร VPNhG จำนวน 300 เตียง โรงพยาบาลทรวงอกสนามทหาร VPTAG จำนวน 300 เตียง โรงพยาบาลบาดเจ็บสนามทหาร 2 แห่ง VPTRG 300 ที่นั่งโรงพยาบาลศัลยกรรมทั่วไปสนามทหาร 3 แห่ง

ต่อมา 300 ที่นั่งโรงพยาบาลสหสาขาวิชาชีพทหาร 2 แห่ง VPMG 300 ที่นั่งโรงพยาบาลสนามทหาร 2 แห่งสำหรับผู้บาดเจ็บเล็กน้อย VPGLR สำหรับ 750 ที่นั่งโรงพยาบาลไฟไหม้สนามทหาร VPOzhG จำนวน 300 เตียงโรงพยาบาลแต่ละแห่งยังมีสถานีถ่ายเลือดและหน่วยแพทย์เฉพาะทาง OSMP ซึ่งรวมถึงกลุ่มการเสริมกำลังทางการแพทย์ รายละเอียดการผ่าตัด ศัลยกรรมประสาท ทรวงอก ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมหลอดเลือด บาดแผล การเผาไหม้และนรีเวช

ในงานของ GB มี 2 ช่วงเวลาที่แตกต่างกันตามเงื่อนไข ระยะเวลาของการบรรจุและการให้ความช่วยเหลือเฉพาะ ระยะเวลาของการรักษาตามแผน ระยะนี้เป็นเงื่อนไขเนื่องจากการไหลของผู้บาดเจ็บอย่างต่อเนื่อง แต่กระแสหลักมาถึงในช่วง 3 วันแรก การจัดระเบียบงานของ GB ในช่วงระยะเวลาการบรรจุขึ้นอยู่กับการเรียงลำดับภายในจุด ซึ่งในระหว่างนั้นผู้บาดเจ็บจะถูกแยกออก เพื่อต้องการการดูแลฉุกเฉิน คนเหล่านี้อาจเป็นผู้บาดเจ็บที่ได้รับการดูแลทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ

แต่หนักในระหว่างการขนส่ง เนื่องจากการพัฒนาของภาวะแทรกซ้อน หรือผู้บาดเจ็บถูกส่งโดยตรงจากขั้นตอนทางการทหาร ของการอพยพทางการแพทย์ และต้องได้รับการผ่าตัดหรือการช่วยชีวิตอย่างเร่งด่วน ต่อจากนี้เมื่อมีการเปลี่ยนไปใช้งานที่วางแผนไว้ การแทรกแซงการผ่าตัดที่ล่าช้าและวางแผนไว้ ซึ่งมีลักษณะการบูรณะและการบูรณะ การรักษาภาวะแทรกซ้อนของบาดแผลจึงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เงื่อนไขการรักษาผู้บาดเจ็บใน GB นั้นสูงสุด 60 วัน

ในเวลาเดียวกันตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 5 การอพยพผู้บาดเจ็บออกจากโรงพยาบาลจะเริ่มขึ้นเพื่อปลดปล่อย ผู้บาดเจ็บที่มีระยะเวลาการรักษาเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้สำหรับ GB จะต้องอพยพไปยัง TGZ ซึ่งพวกเขาจะได้รับการรักษาจนกว่าจะมีการพิจารณา ผลสุดท้ายผู้บาดเจ็บซึ่งไม่เหมาะที่จะรับราชการทหารต่อไปก็ถูกอพยพไปยัง TGZ ด้วย การทำงานในโรงพยาบาลต้องใช้บุคลากรที่มีคุณวุฒิ และการจัดกระบวนการบำบัดและวินิจฉัยที่เหมาะสม

ในเวลาเดียวกัน VG เฉพาะทางแต่ละแห่งมีฟังก์ชัน และคุณลักษณะของตนเองในการจัดหา SHP ให้กับผู้บาดเจ็บ IPSG ถูกปรับใช้ก่อนและตั้งอยู่ที่ทางเข้าของ GB ภารกิจของ VPSG คือการพิจารณาทางการแพทย์ของผู้บาดเจ็บที่เข้าโรงพยาบาลโดยไม่มีปลายทางการอพยพ โดยให้การดูแลทางการแพทย์ฉุกเฉินแก่พวกเขาก่อนการอพยพเพิ่มเติม ไปยังโรงพยาบาลเฉพาะทางที่เหมาะสม ดำเนินการอย่างเร่งด่วนกับผู้บาดเจ็บที่หนักหน่วงระหว่างการอพยพ

การรักษาในโรงพยาบาลชั่วคราว ของผู้บาดเจ็บที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ในช่วงเวลาของการเติมโรงพยาบาลบนเส้นทางที่นำไปสู่ ​​VPSG โดยมีค่าใช้จ่ายของบุคลากรมีการจัดโพสต์ การแจกจ่ายทางการแพทย์ 1 ถึง 2 แห่งประกอบด้วยแพทย์พยาบาล 2 คนและระเบียบ 3 ถึง 4 คน การจัดเรียงที่เสาเหล่านี้ดำเนินการโดยตรงบนเครื่อง ผู้บาดเจ็บจะถูกคัดแยกซึ่งไม่มีจุดประสงค์ในการอพยพ ซึ่งถูกส่งไปยัง VPSG และส่วนที่เหลือโดยตรงไปยัง VG เฉพาะทางตามรายละเอียดการบาดเจ็บ

อ่านต่อ ผู้บาดเจ็บ อธิบายเกี่ยวกับแผนกคัดแยกและอพยพของศูนย์การแพทย์