โรงเรียนบ้านควนปราง

หมู่ที่ 7 บ้านบ้านควนปราง ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380262

ผู้บาดเจ็บ อธิบายเกี่ยวกับแผนกคัดแยกและอพยพของศูนย์การแพทย์

ผู้บาดเจ็บ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดปริมาณรังสีทำงานที่ JV ในชุดป้องกันพร้อมอุปกรณ์สำหรับระบุรังสี และการปนเปื้อนของสารเคมี เขาเลือกผู้บาดเจ็บที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นจากกระแสที่เข้ามา และนำพวกเขาไปยังไซต์การรักษาพิเศษสำหรับการฆ่าเชื้อบางส่วน ติดเชื้อ RV,OV หรือหอผู้ป่วยแยก ผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้บาดเจ็บที่เหลือจะถูกส่งไปที่ลานคัดแยก เต็นท์รับและคัดแยกได้รับการออกแบบเพื่อรองรับผู้บาดเจ็บ 15 ถึง 20 คน ติดตั้งเปลหามพิเศษแบบ 6 ที่นั่ง

รวมถึงม้านั่งสำหรับผู้บาดเจ็บจากการเดินมีโต๊ะ 2 โต๊ะ พร้อมรายการสำหรับการรักษาพยาบาล วัสดุเครื่องมือ การเตรียมการจากชุดรับและคัดแยก B-2 และนายทะเบียนสำหรับดำเนินการเอกสารสำหรับ ผู้บาดเจ็บ เต็นท์ยังรองรับรายการดูแล อาหารสำหรับผู้บาดเจ็บ ทีมคัดแยกประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล 2 คน นายทะเบียน 2 คน พนักงานยกกระเป๋า 1 ถึง 2 คนทำงานที่ไซต์คัดแยก ในแผนกต้อนรับและเต็นท์คัดแยก ขั้นแรกดำเนินการคัดแยกแบบคัดเลือก

การคัดเลือกผู้บาดเจ็บที่ต้องการปฐมพยาบาลอย่างเร่งด่วน และการอพยพตามลำดับความสำคัญสำหรับ CCP ฉุกเฉิน ให้ความสนใจกับผู้บาดเจ็บด้วยอาการขาดอากาศหายใจ โดยมีอาการเลือดออกภายใน โดยใช้สายรัดห้ามเลือด โดยมีผ้าพันแผลชุ่มไปด้วยเลือด จากนั้นกองพลคัดแยกจะข้ามเพื่อให้ผู้บาดเจ็บทั้งหมดมาถึง ลำดับของทีมคัดแยกมีดังนี้ แพทย์จะตรวจผู้บาดเจ็บ วินิจฉัย ตัดสินใจคัดแยกและแนะนำพยาบาลเกี่ยวกับมาตรการการดูแลทางการแพทย์

ในหน่วยคัดแยกไม่จำเป็นต้องถอดผ้าพันแผลออก เพื่อให้การวินิจฉัยชัดเจนขึ้น ซึ่งบ่งชี้อย่างชัดเจนใน medr MPP ในเวลานี้นายทะเบียนจะกรอกส่วนหนังสือเดินทางของบัตรแพทย์หลัก และตามคำแนะนำของแพทย์จะเข้าสู่การวินิจฉัยการบาดเจ็บ และมาตรการปฐมพยาบาลที่กำหนดไว้ที่นั่น นอกจากนี้ นายทะเบียนยังดำเนินการสรุปการคัดแยก โดยติดเครื่องหมายการคัดแยกที่เหมาะสมกับเสื้อผ้าของผู้บาดเจ็บ ขณะที่พยาบาลและนายทะเบียนกำลังทำการนัดหมายแพทย์

ผู้บาดเจ็บ

แพทย์กับพยาบาลคนที่ 2 และนายทะเบียนจะทำการตรวจต่อไปได้รับบาดเจ็บ ดังนั้น ทีมคัดแยกทางการแพทย์จึงทำการตรวจสอบ คัดแยกและให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมแก่ผู้บาดเจ็บทุกคนที่มาถึงเฉลี่ย 6 นาทีจะถูกจัดสรรสำหรับการคัดแยกผู้บาดเจ็บ 1 ราย หลังจากการคัดแยกเสร็จสิ้น และให้การรักษาพยาบาลในแผนก พนักงานขนกระเป๋าจะส่งผู้บาดเจ็บ ไปที่ห้องแต่งตัวหรืออพยพในที่แรกหรือที่ 2 ตามการตัดสินใจของแพทย์ที่ระบุไว้บนเครื่องหมายคัดแยก

ด้วยการคัดแยกทางการแพทย์ ภายในจุดในศูนย์การแพทย์ MPp กลุ่มผู้บาดเจ็บต่อไปนี้มีความโดดเด่น ผู้ที่ต้องการมาตรการปฐมพยาบาลอย่างเร่งด่วน ในเงื่อนไขของแผนกคัดแยกและอพยพ และการอพยพตามลำดับความสำคัญ สำหรับ CCP ฉุกเฉิน เหล่านี้คือผู้ได้รับบาดเจ็บจากการบาดเจ็บ ที่อวัยวะของช่องท้องและกระดูกเชิงกราน มีบาดแผลที่หน้าอกและมีเลือดออกภายในเยื่อหุ้มปอดอย่างต่อเนื่อง ด้วยบาดแผลที่สมองและการกดทับของสมองที่เพิ่มขึ้น

การติดเชื้อแบบไม่ใช้ออกซิเจนทันที หลังจากให้ความช่วยเหลือในแผนกต้อนรับและห้องคัดแยก พวกเขาจะถูกส่งไปยังห้องอพยพทันที ผู้ที่ต้องการมาตรการปฐมพยาบาลอย่างเร่งด่วน จะส่งไปที่ห้องแต่งตัวก่อน ต้องการการแทรกแซงทางการแพทย์ในห้องแต่งตัวตามลำดับก่อนและหลัง ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยด้วยระยะเวลาการรักษานานถึง 5 วัน มีบาดแผลตื้นๆ รอยถลอกและฟกช้ำของเนื้อเยื่ออ่อน ซึ่งถูกส่งไปยังทีมฉุกเฉินของ medres

การพักฟื้น MC ผู้บาดเจ็บที่เจ็บปวดซึ่งในสภาพของการสูญเสียสุขาภิบาลจำนวนมาก ถูกบังคับให้ปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่คาดหวัง เมื่อสภาพของผู้บาดเจ็บเหล่านี้มีเสถียรภาพ จะมีการให้ความช่วยเหลือที่จำเป็น และดำเนินการอพยพ มาตรการปฐมพยาบาลดำเนินการที่ลานคัดแยกเมื่ออาการปวดคือ การแนะนำยาแก้ปวด ยาแก้ปวดที่เป็นยาเสพติดหรือไม่ใช่ยาเสพติด เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่บาดแผล ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและถูกไฟไหม้ทั้งหมด จะได้รับยาปฏิชีวนะเข้ากล้ามเนื้อ

เพนิซิลลิน 500,000 ถึง 1,000,000 หน่วยฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ทอกซอยด์บาดทะยัก 0.5 มิลลิลิตร ยาเหล่านี้ยังถูกส่งไปยังผู้บาดเจ็บ ซึ่งถูกส่งไปยังห้องแต่งตัวเพื่อเพิ่มปริมาณ การเปลี่ยนอย่างกะทันหัน ยางที่ใช้ก่อนหน้านี้กับยางมาตรฐานจากชุด B-2 ยาง แนะนำให้ใช้เฉพาะในกรณีที่การตรึงไม่ได้ผล ผ้าพันแผลที่ใช้อย่างดีก็ไม่เปลี่ยนแปลงเช่นกัน เมื่อเปียกก็จะพันผ้าพันแผล เครื่องแต่งตัว MPp สำหรับโต๊ะเครื่องแป้ง 2 โต๊ะ SPPU ติดตั้งในเต็นท์หรือในห้องดัดแปลง

โดยใช้ชุด B-1 ห้องแต่งตัวขนาดใหญ่ นอกจากห้องแต่งตัวหลักบนอุปกรณ์ของศูนย์การแพทย์ MPp แล้วยังมีห้องแต่งตัวอัตโนมัติ AP-4 ซึ่งให้การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน ณ ตำแหน่งใหม่ระหว่างการย้ายถิ่นฐาน และทำหน้าที่เป็นห้องสำรองในกรณีที่มีจำนวนมาก การไหลเข้าของผู้บาดเจ็บ นอกจากโต๊ะเครื่องแป้งแล้ว ยังมีโต๊ะสำหรับเครื่องมือปลอดเชื้อในเต็นท์อีกด้วยสำหรับยา ผ้าปิดแผลและรายการทางการแพทย์ สำหรับนายทะเบียนและเอกสาร

ยางสำหรับขนย้ายที่เตรียมไว้จะวางไว้ที่มุมห้อง แม้จะมีสภาพสนามกฎปลอดเชื้อและน้ำยาฆ่าเชื้อ ก็ถูกปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในห้องแต่งตัว บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดรักษามือด้วยสารละลาย น้ำยาฆ่าเชื้อก่อนผ่าตัด 2.4 เปอร์เซ็นต์ ตารางสำหรับอุปกรณ์ปลอดเชื้อควรปิดไว้ ในลักษณะที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ โดยไม่ละเมิดความเป็นหมันของเนื้อหา ด้วยเหตุนี้จึงถูกคลุมด้วยผ้าน้ำมันวางแผ่นไม้อัดแล้ววางแผ่นปลอดเชื้อ ซองจดหมาย 2 ชั้นถูกสร้างขึ้น

จากแผ่นฆ่าเชื้อที่ 2 ซึ่งวางเครื่องมือที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว จากด้านบนโต๊ะถูกคลุมด้วยแผ่นฆ่าเชื้อที่ 3 พร้อมฝาลินินติดอยู่ที่ขอบ เครื่องมือของตารางนี้สามารถใช้งานได้ 12 ชั่วโมง ในระหว่างการขนย้ายโต๊ะที่ปลอดเชื้อบนแผ่นไม้อัดจะถูกม้วนห่อด้วยผ้าน้ำมัน มัดด้วยผ้าพันแผลและขนส่งในรูปแบบนี้ การฆ่าเชื้อเครื่องมือจะดำเนินการในเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อในอากาศเป็นเวลา 1 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส ถุงมือยางฆ่าเชื้อด้วยสารละลาย

น้ำยาฆ่าเชื้อก่อนผ่าตัด 4.8 เปอร์เซ็นต์ 15 นาที ตามด้วยการล้างด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 0.9 เปอร์เซ็นต์ที่ปราศจากเชื้อ วัสดุเย็บใช้ที่ผลิตจากโรงงานในหลอดพิเศษ หลังการผ่าตัดเครื่องมือจะถูกฆ่าเชื้อ การฆ่าเชื้อ เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ยางสามารถทำได้ 2 วิธี วิธีที่ 1 ต้มในสารละลายโซดา 2 เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา 15 นาที วิธีที่ 2 สำหรับเครื่องมือตัดแช่ในสารละลายคลอรามีน 4 เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา 1 ชั่วโมงหรือในสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 4 เปอร์เซ็นต์

อ่านต่อ มดลูก สาเหตุของการพัฒนาของมดลูก bicornuate อธิบายได้ ดังนี้